Oturum Aç

Skip Navigation LinkshaberlerTermHolder

Kamuda Tedarik Süreçleri Elektronik Ortama Taşınıyor

Maliye Bakanlığı, kamu idarelerinin harcama/satınalma süreçlerinin tamamen elektronik ortamda yapılması için çalışmalara başladı.

 

 

Merkezi yönetim kapsamındaki idarelerce ilgili mevzuat gereğince yapılmakta olan harcama ve tedarik süreçleri kâğıt ortamında düzenlenmekte ve muhafaza edilmektedir. Ödeme belgesi eki kanıtlayıcı belgelere ancak kâğıt ortamında ulaşılabilmektedir. Mevcut durum belgeye ulaşma güçlüğü ve arşivleme sorununu da beraberinde getirmektedir. Bakanlığımızca bu sorunun çözülmesi için Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi kapsamında, elektronik tedarik (e-tedarik) altyapısına ilişkin tasarım çalışmalarına başlandı.

 

Söz konusu projeyle harcama/tedarik süreçlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi, süreçte kullanılan belgelerin elektronik ortamda düzenlenmesi, kullanılması ve muhafazası hızlı ve sağlıklı bir şekilde yürütülecektir. Proje gerçekleştiğinde, kaynaklar daha etkin kullanılacak,  bürokrasi ve kırtasiyecilik azaltılacak, süreçler daha hızlı işleyecek, belgeye ulaşım ve arşivleme kolaylaşacaktır.